Lora NB-IOT ve GPRS ile Uzaktan Sayaç Okuma

Lora ile kablosuz sayaç okuma çözümü

GPRS ile Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri

Sayaçların, bulundukları meskene gitmeden, uzaktan okunması ve vanalarının açılıp kapatılması esasına dayanan bir sistemdir. Sayaç tüketim bilgileri otomatik olarak bilgisayar sistemi tarafından toplanır. Sayaçlardan okunan bilgiler GPRS aracılığıyla iletilir ve idareler tarafından kayıt altına alındıktan sonra sisteme aktarılarak okunan tüketim miktarlarına gore faturalandırma işlemi yapılır.

Avantajları

İnternetin olduğu her yerden sisteme girilip takip edilebilir. Daha hızlı ve daha düşük maliyetli sayaç okuma imkanı sağlar. Sistemde sayaç sayısı sınırlaması yoktur. Farklı yerleşim alanlarındaki sayaçlar tek bir merkezden okunabilir.

Aboneye kaliteli ve hızlı müşteri hizmetleri sunar. İnternet üzerinden verilecek şifre ile abonelik bilgileri, su tüketimi, geçmiş borçlar gibi belirli bilgileri görebilmesine imkanı sağlar.

Karmaşık kablo bağlantılarına gerek duymadan Radyo Frekansı ve GPRS kullanılarak veri iletimi yapılır. Su işletmesi 868 MHz Frekanslı lisans gerektirmeyen ISM bandı kullanacağı için, diğer AMR teknolojilerine gore daha düşük maliyetlidir.

GPRS ile Uzaktan Sayaç Okuma Sistemin Çalışma Aşamaları

  • Sayaçların okunması
  • Sisteme aktarılması
  • İdare tarafından belirlenen sayaçların vanalarının açılması/kapatılması
  • Su tüketimlerinin faturalandırılması

GPRS ile Uzaktan Sayaç Okuma Sistemlerinin Avantajları

Kullanımı kolay, daha düşük maliyetli bir sayaç okuma sistemidir. Personel ve zaman tasarrufu sağlanır. Okunan veriler kayıt altına alındığından geçmişe dönük tahakkuk, tahsilat, açma – kesme vs. gibi işlemler daha hızlı ve daha kolay kontrol edilir. Sistemde sayaç sayası sınırlaması yoktur.
Doğacak Şebeke problemlerini anında tespit edilip düzeltilir. Yasadışı müdahaleleri önleyerek, gelir artışı sağlanır.
Sayaçların bulunduğu meskene gidilmesi gerekmediğinden dolayı okuyacak personelin de güvenliği artırılmış olur. Veri tabanı sayesinde abone tüketim bilgileri anlık veya günlük olarak takip edilebilir.
Tamamen güvenli elektronik iletişim yaptığı için okuma hatalarını ortadan kaldırır. Su tüketiminin kontrol altına alınarak sağlıklı bir biçimde izlenmesi sağlanır. Bu sayede doğal kaynakların zarar görmesi engellenmiş olur.

LoRa “Nesnelerin interneti” (IoT)

LoRa, rakip teknolojilere göre çok daha uzun menzilli kablosuz bir modülasyon tekniğidir. LoRa popüler nesnelerin interneti (IoT) teknolojisidir. Long Range kısaltmasından oluşan Lora, kendine özgü bir modülasyon tekniğiyle uzak mesafelere paket gönderebilen fiziksel katman protokolüdür. Sistem, LoRa tabanlı sayaçları, LoRa Ağları ve İnternet üzerinden merkezi sistemde toplar. LoRa (Uzun Mesafe) teknolojisi yaklaşık 5 km’lik bir menzile sahiptir. Ortam gürültüsü parazitler sinyali bozmaz. Her LoRa Gateway 1000 sayaç kapasiteye sahiptir. Bu değer sayaçların haberleşme sıklığına göre değişebilir. Uzun menzilli yıldız topolojisi mimarisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Menzil çoğunlukla çevreye veya verilen lokasyonda karşılaşılan engellere bağlı olarak değişir fakat LoRa ve Lorawan tek bağlantı bütçesiyle diğer standart bağlantı teknolojilerinden daha büyüktür.

Avantajları

Sistemin en önemli avantajlarından biri enerji verimliliğidir. Bu sayede bağlantılı cihazların pil ömrü uzamış olur. Ağ ile sayaç arasındaki mesafeye göre güç tüketimini ayarlama yeteneğine sahiptir. LoRa başka hiçbir sisteme bağımlı değildir. Diğer IOT teknolojilerine kıyasla, sistem maliyet açısından çok düşüktür.

NB-IoT(IoT)

IoT, temelde herhangi bir cihazı (Cep telefonları, Sayaçlar, Lambalar vb.) Internet’e veya birbirlerine bağlama konseptidir. NB-IoT ise IoT için kullanılabilecek olan ağlardan birini temsil eder. Yakın gelecekte hayatımızın çok büyük parçası olacak bu ağın en büyük özelliği ise mevcut LTE ağını, yani GSM şebekesinin kullandığı ağı kullanmasıdır. Yani, yeni özel cihazlara ihtiyaç duymamaktadır.

Avantajları

Cihazların birbirleri arasında konuşacakları ağın hali hazırda mevcut olması. GSM operatörleri, ufak kapsamdaki güncellemeler ile ağlarını NB-IoT şekline dönüştürebilecekler. NB-IoT, su sayaçlarını düzenli ve düşük maliyetlerle izlemek için çok uygundur . Ağ kapsama alanı, akıllı ölçüm uygulamalarında önemli bir konudur. Sayaçlar, ulaşımı zor yerlerde; bodrumlarda, derin yeraltı ya da uzak kırsal alanlarda olabilir. NB-IoT, bu sorunun çözümü için mükemmel kapsama alanı ve potansiyele sahiptir.

  • Binalarda ve yer altında mükemmel genişletilmiş menzil
  • Çok düşük güç tüketimi
  • Mevcut hücresel ağ mimarisine kolay kurulum
  • Ağ güvenliği ve güvenilirliği
  • Düşük bileşen maliyeti
kablosuz sayaç okuma, kablosuz elektrik sayacı okuma, kablosuz su sayacı okuma
Lora NB-IOT ve GPRS ile Uzaktan Sayaç Okuma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön