Self Servis Sayaç Okuma

Blokchain Tabanlı Self Servis
Sayaç Okuma Ve Faturalandırma Sistemi

Blokchain tabanlı yeni nesil sayaç okuma sistemi

Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının bir okuma görevlisi olmadan faturalandırılmasını sağlayarak tüketicinin okuma ücreti için ödediği bedeli azaltmak, akıllı kontratlar kullanarak mobil sistemler ile abonelik işlemlerini tamamlayıp abonelik işlemleri için kurumlara gidilme zorunluluğunun ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.

Sistemimizin temel amacı blockchain teknolojisini, akıllı kontrat teknolojisini, akıllı sayaçlar ve mobil cihazları kullanarak dağıtım şirketleri için self-servis faturalandırma altyapısı oluşturmaktır. Ayrıca bu çözüm diğer benzer prensipte çalışan faturalandırma sistemleri içinde uygulanabilir olacaktır.​

Nasıl Çalışır?

blokchain tabanlı self servis sayaç okuma sistemi

Sistemimizin Yeni Ve Farklı Yönleri Nelerdir?

–          Tüketici ödemesini mobil olarak yapar,

–          Sayaç okuma verileri blockchain üzerinde saklanır,

–          Yapılan tüketimler akıllı kontratlar tarafından otomatik olarak hesaplanır,

–          Sayaçları aktif edebilmek için herhangi bir belge imzalamaya gerek yoktur,

–          Tüm işlemler ve ödemeler akıllı kontratlar üzerinden yapılır.

–          Tüm veriler tek bir noktada toplanarak, verimliliği artırıcı çözümler üretilebilecektir.

Hangi Teknolojileri Kullanıyoruz?

Blockchaın

Blockchain teknolojisi ile birlikte verilerin doğru güvenli ve değiştirilemez olmasıyla self-servis sistemler oluşturulmaktadır.

Smart Contract

Akıllı kontratlar ile abonelik oluşturma, faturalandırma işlemleri ve ödeme işlemleri doğru güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

IOT

Sayaç ve ölçüm cihaz verileri NFC, Bluetooth, RFID, Wi-Fi, GSM gibi temel IoT sistemleriyle elde edilmektedir.

akıllı telefon

Okuma, faturalandırma ve ödeme işlemlerinin tamamı mobil cihazlar aracılığı ile self servis olarak gerçekleştirilmektedir.

Sayaç

Sayaç verilerinin okunması, faturalandırılması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi için akıllı bir sistem altyapısı oluşturulmaktadır.

Self-Servıs

Blockchain, akıllı kontratlar, akıllı sayaçlar ve mobil cihazları kullanarak dağıtım şirketleri için self-servis faturalandırma altyapısı oluşturulmaktadır.

Neden BlokChain ?

DEĞİŞTİRİLEMEZ

Bir birine bağlı halkalar şeklindeki sistemiyle geriye dönük bir işlem yapılamaz. Verilerin işlendikten sonra değiştirilmesine izin verilmez

SİLİNEMEZ

Blockchain teknolojisi ile zaman damgalı ve şifreli işlemler sayesinde kayıtlar değiştirilemeyecek, güncellenemeyecek ve silinemeyecektir.

YENİDEN OLUŞTURULAMAZ

Blokzincir işlemlerinin geçerliliği, doğruluğu ve değişmezliği kriptografik ispatlarla ve altındaki matematiksel hesaplamalarla sağlanır.

İŞLEM GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDER

Blokların özet (hash) değerlerinin kontrol edilmesiyle blok zincirinin güvende olması garanti edilir.

VERİ KAYBI OLUŞMAZ

Merkezi olmayan dağıtık yapı ve defter yapısı ile sistematik hasarlara ve yaygın veri kaybına neden olabilecek saldırılara karşı güvendedir.

mAHREMİYETİ KORUR

Gerçekleştirilen işlemler her ne kadar şeffaf olsa da, oluşturulan bilgilerin kime ait olduğu tespit edilememektedir.

Blockchain Tabanlı Self Servis Faturalandırma
Ve Ödeme Sistemi Nedir?

Elektrik, su ve gaz dağıtım işletmeleri başta olmak üzere işletmeler sayaç ve ölçüm verilerinin toplaması için insan unsuruna dayalı işletme altyapı maliyetine katlanmaktadır. Bu süreç içerisinde sayaçlar akıllınmasına rağmen uzaktan veri toplama (OSOS) sistemlerinin yüksek kurulum ve işletme maliyeti sebebiyle okuma sistemlerinin akıllı hale getirilme süreci çok yavaş ilerlemektedir. Dağıtım şirketleri için bu altyapının işletilmesi ve sürdürülmesinin finanse edilmesi son tüketiciye de ciddi oranda yansıtılmaktadır.

Çözümümüzün temel amacı blockchain, akıllı kontratlar, akıllı sayaçlar ve mobil cihazları kullanarak dağıtım şirketleri için müşteri temelli self-servis sayaç okuma ve faturalandırma altyapısı oluşturmaktır. Sayaç sahiplerinin telefonlarına yüklenecek blockchain temelli akıllı kontratlara sahip IOS veya Android uygulamaların NFC, Bluetooth ve diğer haberleşme teknikleriyle etkileşimini sağlayarak sayaçlardan tüketim değerlerinin okunmasını ve eş zamanlı olarak faturalandırılmasını sağlayacağız.

Sayaç sahiplerinin telefonlarına yüklenecek IOS, android uygulamalar ile blockchain temelli akıllı kontratlara sahip yazılımla NFC, Bluetooth ve diğer haberleşme tekniklerini kullanarak sayaçlardan tüketim değerlerinin okunmasını sağlayacağız.

Akıllı Kontratlar Ne İşe Yarar ?

akıllı kontratlar

Akıllı kontrat emtiaların aracı olmaksızı güvenli ve şeffaf bir şekilde değişimi demektir.

Kısaca akıllı kontratlar (bazen kripto kontrat olarak da adlandırılır) iki taraf arasında belirli şartlar yerine geldiğinde otomatik olarak emtia değişiminin sağlandığı kodların olduğu programdır. Bu konsept ilk olarak Nick Szabo tarafından 1993 yılında teknoloji hayata geçmeden uzun bir süre önce ortaya atıldı.

Akıllı sözleşmeler programlanabilir protokol olarak tanımlayabiliriz. Programlanabilir her işlem, akış veya protokol bir akıllı sözleşme haline getirilebilir. Akıllı sözleşmeler ile taraflar arası anlaşmazlıklar ortadan kaldırılır ve maliyetler azaltılır. Blockchain temelli akıllı kontratlarla faturalandırma, abonelik işlemleri ve ödemeler herhangi bir ek maliyet yükü getirilmeden tüketiciler tarafından yapılabilmektedir.

Okuma Teknolojileri

Klasik sayaç okuma sistemlerinde bir okuma görevlisi binaları tek tek dolaşarak her ay sayacın son endeks değerini alır, yanında getirmiş olduğu mobil faturalandırma cihazına abone, son endeks ve tarife bilgilerini girerek fatura kesim işlemini gerçekleştirir.

Klasik yöntemler ile yapılan sayaç okuma işlemleri insan hatası riski, işletme maliyeti ve veri toplamadaki zaman kaybı nedeniyle verimli değildir. Sektörün yapısı ve çok eskiye dayanması sebebiyle IoT sistem tabanlı birçok çözüm mevcuttur. Bu çözümler genel itibari ile okuma verilerinin merkeze kolay ve ucuz bir şekilde gönderilmesini amaçlamaktadır. Fakat bu sistemler gerek işletme giderleri gerekse altyapı ihtiyaçları sebebiyle beklenenden daha fazla maliyet oluşturduğu için yaygınlaşamamaktadır. Örneğin GSM ile sayaç okuma (OSOS) çözümleri sanayi kuruluşları ve büyük ölçekli tüketicilere uygulanabilirken, bina tipi tüketicilere uygulanabilmesi kurulum maliyetleri sebebiyle gerçekleştirilememektedir.

NFC

Mobil cihazlar için tasarlanmış bir kısa menzilli, kablosuz, ve temassız iletişim alanı teknolojisidir NFC yakın mesafeden kimlik doğrulama, okuma ve yazma, ödeme gibi temassız hizmetler için kullanılabilir

RFID

Radyo Frekansı kullanarak tanımlama teknolojisidir. RFID sistemler ile 865-868 MHz frekans bandında veriler okuma sistemlerine gönderilebilir.

BLUETOOTH

802.11 b/g ağ standardında kablosuz ağ sistemidir. Bluetooth 20-100 metrede (cihazın sınıfına göre değişebilir) maksimum 723kbps iletim oranı sağlar.

Wi-Fi

Wi-Fi cihazların kablosuz olarak birbirleriyle iletişime geçmesini sağlayan teknolojidir. Wi-Fi iletişimi ile okuma verilerini ister yerel ağınızda saklayabilir isterseniz de internet ağı ile izleme sağlayabilirsiniz.

LoRa

LoRa; düşük güç tüketimli ve uzun menzilli akıllı algılama ve kontrol teknolojisidir.Türkiye'de LoRa sistemlerinin öncüsü olarak sayaç hizmetleri başta olmak üzere pek çok alanda stabil bir şekilde LoRa teknolojisini uygulamaktayız.

GSM

GPRS haberleşme protokolü kullanılarak SIM kart aracılığıyla sayaç okuma işlemi gerçekleştirilir. Yüksek tüketime tüketiciler OSOS sistemini GSM üzerinden kullanmaktadır.

Self-Servis Sistem Mimarisi

nfc self servis sayaç okuma

Self-servis okuma mimarisi ile tüketicinin sayaç okumalarını kendisinin yapması amaçlanmaktadır. Bu sayede sayaç okuma için harcanan güç, sayaç otomasyon sistemlerini kurmak ve işletmek için gerekli olan maliyet ortadan kalkmaktadır. 

Tüketicilerin sisteme dahil olmalarını sağlamak için çeşitli ödüllendirme ve ceza mekanizmalarıyla teşvik sağlanacaktır. Tüketicilerin okuma faaliyetlerini self-servis olarak gerçekleştirmesi dağıtım firmalarının okuma ve işletme maliyetlerini azaltacağı için bu durum otomatik olarak tüketicilere yansıyacak ve fayda sağlayacaktır.

Başa dön