Sistem

Sistem çözümümüzün ismi nedir?

Blockchain tabanlı self servis faturalandırma ve ödeme sistemi

Özet olarak sistemimiz ne yapmaktadır?

Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının bir okuma görevlisi olmadan faturalandırılmasını sağlayarak tüketicinin okuma ücreti için ödediği bedeli azaltmak, akıllı kontratlar kullanarak mobil sistemler ile abonelik işlemlerini tamamlayıp abonelik işlemleri için kurumlara gidilme zorunluluğunun ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.

Sistemimizin temel amacı blockchain teknolojisini, akıllı kontrat teknolojisini, akıllı sayaçlar ve mobil cihazları kullanarak dağıtım şirketleri için self-servis faturalandırma altyapısı oluşturmaktır. Ayrıca bu çözüm diğer benzer prensipte çalışan faturalandırma sistemleri içinde uygulanabilir olacaktır.

Müşterinin hangi problem veya ihtiyacını tespit ettik? Bunu nasıl çözüyoruz?

Elektrik, su ve gaz dağıtım işletmeleri başta olmak üzere işletmeler sayaç ve ölçüm verilerinin toplaması için insan unsuruna dayalı işletme altyapı maliyetine katlanmaktadır. Bu süreç içerisinde sayaçlar akıllınmasına rağmen uzaktan veri toplama (OSOS) sistemlerinin yüksek kurulum ve işletme maliyeti sebebiyle okuma sistemlerinin akıllı hale getirilme süreci çok yavaş ilerlemektedir. Dağıtım şirketleri için bu altyapının işletilmesi ve sürdürülmesinin finanse edilmesi son tüketiciye de ciddi oranda yansıtılmaktadır.

Çözümümüzün temel amacı blockchain, akıllı kontratlar, akıllı sayaçlar ve mobil cihazları kullanarak dağıtım şirketleri için müşteri temelli self-servis sayaç okuma ve faturalandırma altyapısı oluşturmaktır. Sayaç sahiplerinin telefonlarına yüklenecek blockchain temelli akıllı kontratlara sahip IOS veya Android uygulamaların NFC, Bluetooth ve diğer haberleşme teknikleriyle etkileşimini sağlayarak sayaçlardan tüketim değerlerinin okunmasını ve eş zamanlı olarak faturalandırılmasını sağlamaktayız.

Sayaç sahiplerinin telefonlarına yüklenecek IOS, android uygulamalar ile blockchain temelli akıllı kontratlara sahip yazılımla NFC, Bluetooth ve diğer haberleşme tekniklerini kullanarak sayaçlardan tüketim değerlerinin okunmasını sağlamaktayız.

Akıllı kontratlar ile eş zamanlı olarak faturalandırmayı sağlayacağız.  Bu sayede tüketici tüm bu süreci basit bir uygulama ile self-servis olarak gerçekleştirebilecektir. Bu self servis teknolojinin gerçekleştirilmesi Blockchain teknolojisindeki verilerin doğruluğu ve akıllı kontratlarla otomatik işlemler gerçekleştirebilmesine, akıllı sayaçların verilerini zaman etiketli olarak göndermesine bağlıdır. Tüketici uygulama üzerinden çeşitli ödeme yöntemleriyle faturasını ödeyebilecektir. Kuracağımız uygulama altyapısı ile dağıtım şirketleri, bankalar kolayca veri çekebilecek, kendi verileri ile doğrulama yapabilecek ve geriye dönük istastistiki verileri elde edebilecektir.

Sistemimizin yeni ve farklı yönleri nelerdir?

         Tüketici ödemesini mobil olarak yapar,

         Sayaç okuma verileri blockchain üzerinde saklanır,

         Yapılan tüketimler akıllı kontratlar tarafından otomatik olarak hesaplanır,

         Sayaçları aktif edebilmek için herhangi bir belge imzalamaya gerek yoktur,

         Tüm işlemler ve ödemeler akıllı kontratlar üzerinden yapılır.

         Tüm veriler tek bir noktada toplanarak, verimliliği artırıcı çözümler üretilebilecektir.

Blockchain

Sayaç okuma verileri blockchain üzerinde saklanır. Sayaç okuma, faturalandırma ve akıllı  kontratlar için blockchain teknolojisi kullanılmaktır. Blockchain teknolojisi ile birlikte verilerin doğru güvenli ve değiştirilemez olmasıyla self-servis sistem oluşturulacaktır.

Nesnelerin İnterneti

Sayaç ve ölçüm cihaz verileri NFC, Bluetooth, RFID, Wi-Fi gibi temel IoT sistemleriyle elde  edilmektedir.

Bigdata

Aylık veri tabanları yerine tüm veriler tek bir noktada blockchain teknolojisi ile saklanarak  işlenmesi, eşlenmesi, güvenliği ve doğruluğu sağlanarak kullanılması kolay hale getirilip verimliliği artırıcı çözümler üretilebilecektir.

Ödeme Sistemleri

Tüm işlemler ve ödemeler akıllı kontratlar üzerinden yapılacaktır. Klasik faturalandırma  sistemlerinde tüketicinin yaptığı tüketim miktarlarından bir fatura oluşturulup bu fatura  tüketicilere ibraz edilmektedir.  Sistemimizde bu süreç  blockchain temelli akıllı  kontratlarla faturalandırma ve ödeme tek seferde otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Mobil İş Modelleri

Okuma, faturalandırma ve ödeme işlemlerinin tamamını mobil self servis olarak gerçekleştirilmektedir.

Hedef kitlemiz kimlerdir? Hedeflenen pazarın büyüklüğü nedir?

Öncelikli hedef kitlemiz elektrik dağıtım şirketleri, gaz dağıtım şirketleri, su idareleri ve belediyelerdir. Sayaç okuma ve ölçümlerinden faturalandırma yapan diğer idarelerde ikincil olarak hedef kitlemizdir. Türkiye genelinde son istatistiklere göre yaklaşık olarak 44 Milyon elektrik abonesi, 16 milyon Doğalgaz abonesi, ve 30 Milyon su abonesi bulunmaktadır.

Rakibimiz kimlerdir? Rekabet stratejimiz nedir?

Sektörün yapısı ve çok eskiye dayanması sebebiyle IoT sistem tabanlı birçok çözüm mevcuttur. Bu çözümler genel itibari ile okuma verilerinin merkeze kolay ve ucuz bir şekilde gönderilmesini amaçlamaktadır. Fakat bu sistemler gerek işletme giderleri gerekse altyapı ihtiyaçları sebebiyle beklenenden daha fazla maliyet oluşturduğu için yaygınlaşamamaktadır. Örneğin GSM ile sayaç okuma (OSOS) çözümleri sanayi kuruluşları ve büyük ölçekli tüketicilere uygulanabilirken, bina tipi tüketicilere uygulanabilmesi kurulum maliyetleri sebebiyle gerçekleştirilememektedir.

İşletilmeye dayalı pahalı sistem ve altyapılar kullanmak yerine hali hazırda var olan akıllı telefonlar ve akıllı sayaçları kullanarak çok düşük kurulum maliyetleri oluşturulacaktır. Tüketicinin sürece dahil edilerek self-servis bir mimari altyapısı ile işletme giderleri minimalize edilecektir.

Müşterilerin sürece dahil edilmesi rakiplerimize karşı dezavantaj oluşturacaktır. Bu dezavantaj çeşitli ödül ve ceza senaryoları ile giderilip avantaja dönüştürülebilecektir.

Herhangi şekilde kağıt gerektirmeyen akıllı kontratlar sayesinde tüketici kolay bir şekilde paket sözleşme veya sağlayıcı seçebilecektir, bu durum tüketicilerin bu sistemi kullanması adına bize fayda sağlayacaktır. Tarife değişikleri serbest tüketici sektörünün gelişmesini sağlayacaktır

Başa dön