Kategori Dışı

Enerji Optimizasyonu Yapan Yapay Zeka

Enerji Optimizasyonu Yapan Yapay Zeka Enerji optimizasyonu yapan yapay zeka, bir yapay zeka sistemi olup, elektrik tüketimini optimize etmek amacıyla kullanılabilir. Bu sistemler, cihaz veya sistemlerin elektrik tüketimini ölçerek, tüketim verilerini analiz eder ve cihaz veya sistemlerin çalışma koşullarını optimize etmeye yönelik önlemler önerir. Enerji optimizasyonu yapan yapay zeka sistemleri, çeşitli yöntemler ve algoritmalar kullanarak […]

Fabrika Enerji Ölçümü

Fabrika Enerji Ölçümü Fabrika enerji ölçümü, fabrikalarda kullanılan enerjinin ölçülmesi ve kontrol altına alınması sürecidir. Bu ölçüm, fabrika yöneticilerinin enerji tüketimlerini daha iyi anlamalarına ve enerji verimliliğini artırmalarına yardımcı olur. Enerji ölçümü, fabrikalarda kullanılan enerjinin ne kadarının ne amaçla kullanıldığını belirlemeye yardımcı olur. Böylece, gereksiz enerji tüketimi azaltılabilir ve enerji tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca, enerji ölçümü, […]

Enerji Tüketim Takibi

Enerji Tüketim Takibi Enerji tüketim takibi, bir cihaz veya sistemin elektrik tüketimini ölçmek ve izlemek için kullanılan bir yöntemdir. Enerji tüketim takibi, cihaz veya sistemlerin enerji verimliliğini artırmak ve elektrik maliyetlerini azaltmak amacıyla kullanılır. Enerji tüketim takibi için çeşitli yöntemler ve araçlar kullanılabilir. Örneğin, bir enerji analizörü kullanarak cihaz veya sistemin elektrik tüketimini ölçebilir ve […]

Enerji Analizörü Okuma

Enerji Analizörü Enerji analizörleri, elektrik tüketimini ölçmek ve analiz etmek için kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar, bir elektrik devresine bağlanarak, devrenin elektrik akımı, gerilimi, güç faktörü ve enerji kullanımı gibi ölçümler yapabilir. Enerji analizörleri, birçok farklı ölçüm özelliğine sahip olabilir ve bazıları aşağıdakileri içerebilir: Akım ölçümü: Enerji analizörleri, bir devrede bulunan elektrik akımını ölçebilir. Bu, bir […]

Lora Sayaç Okuma

Long Range RF ile Köy ve Kasaba Sayaçlarını 15 KM’den Kablosuz Okuma Köy ve  ilçelerde birbirinden uzak olan sayaçların otomatik olarak okunması çeşitli zorluklar yaratmaktadır.  Genelde gözle veya gezerek okunan sayaçlar ulaşım zorluğu ve getirdiği ek maliyetler sebebiyle sorun oluşturmaktadır.  GSM’li okuma sistemi birbiri ile yakın olan sistemlerde kullanılsa da bu gibi durumlarda yetersiz kalmaktadır. […]

Başa dön