OSOS NEDİR?

OSOS nedir

Osos Nedir? Otomatik Sayaç Okuma Nedir

OSOS Nedir? Klasik sayaç okuma sistemlerinde bir görevli bina bina dolaşarak her ay sayacın son endeks değerini alır, yanında getirmiş olduğu mobil faturalandırma cihazına abone, son endeks ve tarife bilgilerini girerek fatura kesim işlemini gerçekleştirir. Mobil faturalandırma cihazının olmadığı yerlerde ise toplanan bu bilgiler merkezde faturalandırılır ve abonelere gönderilir. Bu yöntemler ile yapılan sayaç okuma işlemleri insan hatası riski, operasyon maliyeti, veri toplamadaki zaman kaybı nedeniyle verimli değildir. Ayrıca kaçak kullanım tespiti zor ve arıza tespiti ise sadece abone çağrı merkezini aradığında tespit edilebilmektedir.

Günümüz teknolojilerindeki eğilimler her alanda olduğu gibi sayaç okuma alanında da insan faktörünü sistemin operasyon katmanından çıkartıp yönetim katmanına getirmeyi amaçlamaktadır. Konutlar, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri enerji ve su tüketiminin en çok yapıldığı yerlerdir. Otomatik sayaç okuma sistemi ile elektrik şebekelerinde monofaz ve trifaz sayaçlarda endeks değerinin yanı sıra reaktif ve kapasitif güç tüketiminin ve kompanzasyonun takibi uzaktan yapılabilmektedir. Otomatik sayaç okuma sistemi şebekelerdeki kayıpların ve kaçak kullanımların tespit edilmesini sağlamaktadır. Ek olarak dağıtım kuruluşlarına düşük işletim maliyeti, yük kontrolünün sağlanması, sayaç ve şebeke parametrelerinin takibi, uzaktan kesme işlemleri, arıza tespiti ve olası arızalar için merkezin erken uyarılması gibi birçok yararı vardır.

Öte yandan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda elektrik üretmek isteyen özel veya tüzel kişilerin uzlaştırma verilerine zamanında ulaşmak için dağıtım şirketlerinin OSOS konusunda ilerleme ihtiyacı bulunmaktadır. Nisan 2011 tarihinde yayınlanan “Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında belirtildiği üzere dağıtım şirketleri OSOS kapsamına alınması gereken tüketicilerin tüketim limitlerinin belirlenerek EPDK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

OSOS kapsamında sayaçlara ilişkin tanımlayıcı kimlik verilerinin, tahakkuk ve faturalamaya esas verilerin (toplam aktif ve reaktif enerji endeksleri, dönemsel en yüksek demand verileri, yük profi l eğrileri) ve sayaç durum bilgilerinin (kalibrasyon zamanı, zayıf pil uyarısı, klemens ve gövde kapakları açılma uyarısı gibi) veri merkezlerinde tarihsel olarak saklanması ve farklı boyutlarda raporlama olanaklarının bulunması, ölçüm noktalarının zamanında ve doğru izlenmesi, aynı zamanda faturalama sistemlerinin tutarlı verilerle beslenerek kayıpkaçağın büyük oranda azaltılması adına büyük faydalar sağlayacaktır.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yapısı

 • Verinin otomatik olarak uzaktan okunması
 • Verinin merkezi bir sisteme aktarılması
 • Verinin doğrulanması, eksik verilerin tamamlanması
 • İlgili paydaşlara uygun formatta iletilmesi

Firmamız tarafından sağlanan otomatik sayaç okuma sistemi ile;

 • Elektrik, doğalgaz ve su dağıtım şirketleri,
 • OSB – Organize sanayi bölgeleri,
 • KSS – Küçük sanayi siteleri,
 • Alışveriş merkezleri,
 • İş merkezleri,
 • Serbest bölgeler,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri

gibi kendi abonelerine sahip ve tüketim faturaları kesen işletmeler için geliştirilmiş

 • Otomatik sayaç okuma,
 • Gelişmiş ölçüm altyapısı,
 • Entegre abone yönetim ve faturalama yazılımları

ile

 • Şebeke kaçakarının önlenmesi,
 • Kurumsal harcamaların optimize edilmesi,
 • İnsan hatalarının önüne geçilmesi,
 • Tüketim istatistiklerinin elde edilmesi,
 • Günün hangi zaman diliminde ne kadar tüketim yapıldığın tespiti (talep eğrisi),
 • Erken arıza tespiti

sağlanmaktadır.

Lora ile kablosuz sayaç okuma çözümü
OSOS NEDİR?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön